Дисклеймър

С посещението на нашия сайт, Вие приемате следните условия.

Уебсайтът на Charlie works е създаден и компилиран с най-голяма грижа. Въпреки това понякога той може да съдържа невярна и/или непълна информация. В изключителни случаи сайтът може да не работи както трябва. Charlie works и нейните служители не носят отговорност за неправилна и/или непълна информация на интернет страницата, нито за каквито и да било вируси и/или зловреден софтуер на интернет страницата, нито за ощетяващо използване или (не)достъпност на уебсайта.

Charlie works си запазва правото да променя текста, да добавя (графични) от елементи или да прави други корекции в сайта. Правим това, за да се подобри качеството, да се поддържа на високо ниво и в актуалност. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването на този сайт.

Посещението и използването на нашия уебсайт се уреждат изключително от нидерландското законодателство. Спорове, произтичащи от това, ще бъдат разглеждани от компетентния съд в Нидерландия.

Съдържанието на този уебсайт, включително текстове, изображения, снимки, видеоклипове, бутони, лога, графични елементи и софтуер е собственост на Charlie works или на носителите на лиценза и е защитен от нидерландските и международните закони за авторско право. Съставът, съдържанието и структурата на нашия сайт са със запазени авторски права. Никакво съдържание не може да се възпроизвежда и/или публикува без предварително писмено разрешение от ръководството.

В настоящия текст за отказ от отговорност Charlie works включва, доколкото е приложимо, (правните) субекти, за чиято полза е предназначен този сайт.

Ако имате проблеми на нашия сайт, бихме искали да знаем за тях и ще направим всичко възможно, за да ги разрешим възможно най-скоро. За въпроси или коментари относно използването на този уебсайт можете да се свържете с нас на supports@charlieworks.eu.