Декларация за поверителност

Charlie works вярва, че правото Ви на неприкосновеност на личния живот е много важно. Обработваме голям обем лични данни всеки ден и уважаваме неприкосновеността на съответните лица.

Настоящата декларация описва как третираме личните данни на служители, временни работници, кандидати, връзки и посетители на сайта.

Кандидати и временни работници

Charlie works е агенция по заетост и командировки, която обработва лични данни, необходими за нашите бизнес дейности. Като агенция по заетостта свързваме нашите кандидати и временни работници с наши клиенти. За да си вършим работата (правилно) се нуждаем от лична информация.

Ако се регистрирате в Charlie works като служител, ще обработим следните Ваши данни:

 • Име и адрес 
 • Данни за контакт
 • Дата на раждане и възраст
 • Пол
 • Автобиография с обучение, трудов стаж, препоръки и паспортна снимка (на доброволни начала)

За насърчаване намирането на работа, може да споделим подробности от Вашата автобиография с потенциални клиенти.

Когато започнете да работите с Charlie works, ние също така обработваме следните данни:

 • ЕГН (BSN) 
 • Националност
 • Документи, доказващи Вашата самоличност
 • Разрешително за работа
 • ТРЗ административни детайли, като например номер на банкова сметка
 • Подробности за отсъствия

Имаме нужда от тази информация, за да проверим самоличността Ви и да можем да Ви плащаме заплата.

Всеки се разболява от време на време. В такива случаи обработваме следните данни:

 • Ако сте отседнали на друг адрес, ние ще запишем телефонния номер на адреса, където се възстановявате
 • Очакваната продължителност на Вашето отсъствие 
 • Информация за нетрудоспособността, ако е пряко свързана с трудова злополука
 • Подробности за отсъствието, ако е причинено от пътно-транспортно произшествие

Не записваме и не обработваме информация за естеството и причините за отсъствието. В допълнение, не записваме и не обработваме споразумения с лекари или терапевти в нашата система.

Бизнес отношения 

Charlie works обработва редица лични данни на лицата, които имат отношение към споразумението за възлагане на работа. Това дава възможност да се предостави информация за нашите услуги. За тази услуга обработваме следните лични данни на нашите контактни лица: име и координати за контакт.

Маркетинг 

Charlie works ще поиска Вашето разрешение с помощта на така наречената опция за включване, преди вашите данни да бъдат използвани от маркетинговия ни отдел за имейл списъците ни. Когато се използва тази опция, ще считаме регистрацията Ви за доброволна и легитимна. Можете да се отпишете по всяко време, като следвате връзката за отписване в бюлетина.

Период на задържане 

Charlie works съхранява лични данни в съответстВие с действащите закони и разпоредби, които се отнасят за нас. Ще обясним това по-долу.

Ако спрете да работите за Charlie works, ще изтрием личната Ви информация не по-късно от 2 години след последния Ви работен ден. Това включва и Вашите данни за контакт.

 • Поддържаме административни документи за максимален срок от 7 години. Тези документи включват фишове за заплата, временен трудов договор и, ако е приложимо, пенсионни задължения. Това се нарича задължение за фискално задържане.
 • Исканията за данъчен кредит, за името и адреса, национален осигурителен номер, дата на раждане и копия, необходими за проверка на самоличността, се съхраняват в продължение на най-малко 5 години. Този срок се изчислява от края на календарната година, в която са прекратени трудовите правоотношения.
 • В случай на жалби или искове задържаме необходимата информация само до окончателно решение или докато изтече срокът на иска. 

Технически и организационни мерки за сигурност

Служителите боравят с грижа с информацията, която ни е поверена. Те са обвързани с клауза за конфиденциалност и фирмена политика по отношение на ИТ сигурността. В допълнение, само упълномощени служители могат да разглеждат и обработват данните Ви, в случай че се нуждаят от тези данни при изпълнение на техните задължения.

Технически 

Charlie works е предприела необходимите технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу загуба или неправомерно обработване.

Промяна, проверка и заличаване на лични данни

След регистрацията си, ако работите за Charlie works или сте работили за Charlie works, имате право да видите кои данни са налични. 

Като субект на данни, Вие имате право да видите, коригирате, допълвате и изтривате вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и на Общия регламент за защита на данни. Под "периоди на задържане" можете да видите колко време пазим определени данни.

Ако искате да се възползват от тези права или ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на legal@charlieworks.eu.

Промени в Декларацията за поверителност 

Правилата за защита на личните данни могат да бъдат променени, което може да доведе до промени и в декларацията за поверителност. Следователно Charlie works си запазва правото да коригира настоящата декларация за поверителност. Всяка промяна ще бъде обявена на тази страница. Charlie works съветва всички засегнати лица редовно да проверяват тази страница, за да видят дали са правени корекции.

Настоящата Декларация за поверителност е актуализирана на 16.21.2019 г.