Vyloučení odpovědnosti

Návštěvou našich webových stránek přijímáte následující podmínky.

Webové stránky Charlie works byly navrženy a sestaveny s maximální možnou péčí. Občas však mohou obsahovat nesprávné a/nebo neúplné informace. Ve výjimečných případech nemusí webové stránky fungovat tak, jak by měly. Společnost Charlie works a její zaměstnanci nenesou odpovědnost za nesprávné a/nebo neúplné informace na webových stránkách, ani za případné viry a/nebo software, způsobující škody na webových stránkách, ani za škodlivé používání nebo (ne)přístupnost webových stránek.

Společnost Charlie works si vyhrazuje právo měnit texty, přidávat (grafické) prvky nebo provádět jiné úpravy webových stránek. Činíme tak za účelem zlepšení kvality, udržení její vysoké úrovně a její aktuálnosti. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění na těchto webových stránkách.

Návštěva a používání našich webových stránek se řídí výhradně právem Nizozemska. Spory z toho vyplývající budou předloženy příslušnému soudu v Nizozemsku.

Obsah těchto webových stránek, jako jsou texty, obrázky, fotografie, videa, tlačítka, loga, grafické prvky a software, je majetkem společnosti Charlie works nebo poskytovatelů licence a je chráněn nizozemským a mezinárodním autorským právem. Složení, obsah a struktura našich stránek jsou chráněny autorským právem. Žádný z těchto obsahů nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukován a/nebo zveřejňován bez předchozího písemného souhlasu vedení společnosti.

V tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti zahrnuje společnost Charlie works v příslušných případech také (právnické) osoby, pro které jsou tyto webové stránky určeny.

Pokud se na našich stránkách setkáte s problémy, budeme rádi, když se nám ozvete. Uděláme vše pro to, abychom je co nejdříve vyřešili. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se používání těchto webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese supports@charlieworks.eu.