Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Charlie works věří, že vaše právo na soukromí je velmi důležité. Denně zpracováváme velké množství osobních údajů. Respektujeme soukromí jednotlivých osob.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak zacházíme s osobními údaji zaměstnanců, dočasných zaměstnanců, kandidátů, vztahů a návštěvníků webových stránek.

Kandidáti a dočasní zaměstnanci

Charlie works je zprostředkovatel zaměstnání a dočasného přidělování zaměstnanců, který zpracovává osobní údaje, nezbytné pro naši obchodní činnost. Jako zprostředkovatel zaměstnání spojujeme naše kandidáty a flexibilní pracovníky s našimi klienty. Abychom mohli (řádně) vykonávat svou práci, potřebujeme osobní údaje.

Pokud se u společnosti Charlie works zaregistrujete jako zaměstnanec, zpracováváme vaše následující údaje:

Za účelem podpory zprostředkování zaměstnání můžeme údaje z vašeho životopisu poskytnout potenciálním klientům.

Při nástupu do zaměstnání ve společnosti Charlie works zpracováváme také následující údaje:

Tyto údaje potřebujeme k ověření vaší totožnosti a k tomu, abychom vám mohli později vyplatit mzdu.

Každý čas od času onemocní. V takovém případě zpracováváme následující údaje:

Charakter a příčinu nepřítomnosti nezaznamenáváme a nezpracováváme. Kromě toho v našem systému neevidujeme a nezpracováváme dohody či smlouvy s lékaři nebo terapeuty.

Obchodní vztahy 

Charlie works processes a number of personal data of those involved for the execution of the assignment agreement. This makes it possible to provide information about our services. For this service we process the following personal data of our relations: name and contact details.

Marketing 

Charlie works vás požádá o souhlas prostřednictvím tzv. opt-in předtím, než vaše údaje použije naše marketingové oddělení pro naše mailing listy. Při využití této možnosti budeme vaši registraci považovat za dobrovolnou a správnou. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení v newsletteru.

Doba uchovávání 

Charlie works uchovává osobní údaje v souladu se zákony a předpisy, které se na nás vztahují. Vysvětlíme vám to níže.

Pokud přestanete pro společnost Charlie works pracovat, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do 2 let od vašeho posledního pracovního dne. To se týká i vašich kontaktních údajů.

V případě stížností nebo reklamací uchováváme potřebné informace pouze do doby, než dojde ke konečnému vypořádání nebo než nárok exspiruje.

Zaměstnanci nakládají s informacemi, které jim byly svěřeny, s náležitou péčí. Jsou vázáni doložkou o mlčenlivosti a firemní politikou s ohledem na bezpečnost IT. Kromě toho mohou vaše údaje prohlížet a zpracovávat pouze oprávnění zaměstnanci, pokud je potřebují při plnění svých povinností.

Technická stránka 

Charlie works přijala vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou nebo nezákonným zpracováním.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud po své registraci pracujete nebo jste pracovali pro společnost Charlie works, máte právo zjistit, které údaje jsou o vás k dispozici. 

Jako subjekt údajů máte právo na prohlížení, opravu, doplnění a výmaz svých osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů. V části "doby uchovávání" se můžete podívat, jak dlouho uchováváme určité údaje.

Pokud chcete využít těchto práv nebo máte dotazy k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese legal@charlieworks.eu.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů 

Předpisy o ochraně osobních údajů podléhají změnám, které mohou změnit naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Charlie works si proto vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Každá změna bude oznámena na této stránce. Charlie works proto doporučuje zúčastněným osobám, aby pravidelně kontrolovaly tuto stránku a zjišťovaly, zda byly provedeny úpravy.

Stávající Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno dne 16.12.2019.