Disclaimer

Met het bezoeken van onze website aanvaard je de onderstaande voorwaarden.

De Charlie works website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. Het kan gebeuren dat er onjuiste en/of onvolledige informatie staat. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat de website niet werkt zoals zou moeten. Charlie works en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor schadeveroorzakend gebruik of (on)bereikbaarheid van de website.

Charlie works behoudt zich het recht teksten te wijzigen, (grafische) elementen toe te voegen of andere aanpassingen te maken in de website. Dit doen we om de kwaliteit te verbeteren, hoog te houden en actueel te maken. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Het bezoek en gebruik van onze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit deze zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Charlie works of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van onze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

In deze disclaimer wordt onder Charlie works mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.

Als je problemen ondervindt op onze site, dan horen wij dit graag. Wij zullen ons best doen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website je  contact met ons opnemen via supports@charlieworks.eu.