Privaatsustingimused

Charlie works usub, et sinu õigus privaatsusele on väga oluline. Töötleme igapäevaselt suures koguses isikuandmeid. Austame asjaosaliste privaatsust.

See privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas me töötleme töötajate, ajutiste töötajate, kandidaatide, asjaosaliste ja veebisaidi külastajate isikuandmeid.

Kandidaadid ja ajutised töötajad

Charlie works on tööhõive- ja lähetusagent, kes töötleb meie äritegevuseks vajalikke isikuandmeid. Töövahendajana ühendame oma kandidaadid ja töötajad klientidega. Oma töö (nõuetekohaseks) täitmiseks vajame isiklikku teavet.

Kui registreerud Charlie works'i töötajana, töötleme järgmisi andmeid:

 • Nimi ja aadress 
 • Kontaktandmed
 • Sünnikuupäev ja vanus
 • Sugu
 • Elulookirjeldus koos koolituste, töökogemuse, soovituste ja passipildiga (vabatahtlik)

Tööpakkumise edendamiseks võime jagada sinu CV andmeid potentsiaalsete klientidega.

Kui hakkad tööle Charlie works'is, töötleme ka järgmisi andmeid:

 • Riiklik kindlustusnumber (RKN) 
 • Rahvus
 • Isikut tõendava dokumendi tõestus/koopia
 • Tööluba
 • Palgaarvestuse haldamise üksikasjad, näiteks pangakontonumber
 • Detailid seoses töölt puudumisega

Vajame seda teavet sinu identiteedi kontrollimiseks ja hiljem palga maksmiseks.

Kõik haigestuvad aegajalt. Sellisel juhul töötleme järgmisi andmeid:

 • Kui viibid teisel aadressil, salvestame paranemise asukoha telefoninumbri
 • Äraoleku eeldatav kestus 
 • Teave töövõimetuse kohta, kui see on otseselt seotud tööõnnetusega
 • Andmed puudumise kohta, kui selle põhjuseks oli liiklusõnnetus

Me ei salvesta ega töötle puudumise olemust ja põhjust. Lisaks ei salvesta ega töötle me oma süsteemis arstide või terapeutidega sõlmitud lepinguid.

Ärisuhted 

Charlie works töötleb üleandmise lepingu täitmiseks mitmeid asjaosaliste isikuandmeid. See võimaldab anda teavet meie teenuste kohta. Selle teenuse jaoks töötleme järgmisi meie ärisuhete isikuandmeid: nimi ja kontaktandmed.

Turundus 

Charlie works palub sinu nõusolekut niinimetatud lubamise teel, enne kui meie turundusosakond kasutab sinu andmeid meililistide jaoks. Kui seda võimalust kasutatakse, loeme sinu registreerimise vabatahtlikuks ja õigeks. Tellimuse saab igal ajal tühistada, järgides uudiskirja tellimisest loobumise linki.

Säilitusperioodid 

Charlie works salvestab isikuandmeid vastavalt meile kehtivatele seadustele ja määrustele. Me selgitame seda allpool.

Kui lõpetad Charlie Works'i heaks töötamise, kustutame sinu isikuandmed hiljemalt 2 aasta pärast, peale viimast tööpäeva. See hõlmab sinu kontaktandmeid.

 • Hoiustame haldusdokumente maksimaalselt seitse aastat. Need dokumendid hõlmavad palgahaldust, ajutisi töölepinguid ja vajadusel pensionikohustusi. Seda nimetatakse eelarve säilitamise kohustuseks.
 • Palgaarvestuse maksusoodustuse taotlusi, nime ja aadressi andmeid, riiklikku kindlustusnumbrit, sünniaega ja isikusamasuse kontrollimiseks vajalikke koopiaid säilitatakse vähemalt 5 aastat. Seda arvutatakse selle kalendriaasta lõpust, mil töösuhe lõpetati.
 • Kaebuste või nõuete korral säilitame vajaliku teabe ainult kuni lõpliku kokkuleppeni jõudmiseni või nõude aegumiseni. 

Tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed

Töötajad käsitlevad meile usaldatud teavet hoolikalt. Neid seovad IT turvalisuse osas konfidentsiaalsusklausel ja ettevõtte poliitika. Lisaks võivad sinu andmeid vaadata ja töödelda ainult volitatud töötajad, kui nad vajavad neid andmeid oma ülesannete täitmisel.

Tehniline 

Charlie works on võtnud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta sinu isikuandmeid kadumise või ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete muutmine, kontrollimine ja kustutamine

Kui sa töötad Charlie works'is või oled töötanud Charlie works'is, on sul õigus pärast registreerimist näha, millised andmed on saadaval. 

Andmesubjektina on sul vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada, täiendada ja kustutada. Pealkirja „säilitustähtajad” alt näed, kui kaua me teatud andmeid säilitame.

Kui soovid neid õigusi kasutada või kui sul on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võta meiega ühendust aadressil legal@charlieworks.eu.

Muutused privaatsuspoliitikas 

Privaatsuseeskirjad võivad muutuda, mis võib muuta meie privaatsuspoliitikat. Charlie works jätab endale õiguse antud privaatsuspoliitikat kohandada. Kõik muudatused tehakse teatavaks sellel lehel. Seetõttu soovitab Charlie works seda lehte regulaarselt kontrollida, et näha, kas muudatusi on tehtud.

Praegust privaatsuspoliitikat uuendati 16.12.2019.