Paziņojums par privātumu

Charlie works uzskata, ka jūsu tiesības uz privātumu ir ļoti svarīgas. Mēs katru dienu apstrādājam lielu daudzumu personas datu. Mēs respektējam iesaistīto personu privātumu.

Šajā Paziņojumā par privātumu ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam darbinieku, pagaidu darbinieku, kandidātu, partneru un vietnes apmeklētāju personas datus.

Kandidāti un pagaidu darbinieki

Charlie works ir nodarbinātības un norīkošanas aģentūra, kas apstrādā personas datus, kas nepieciešami uzņēmējdarbības veikšanai. Kā nodarbinātības aģentūra, mēs savienojam savus kandidātus un elastīgus darbiniekus ar klientiem. Lai kvalitatīvi veiktu savu darbu, mums ir nepieciešami personas dati.

Ja jūs reģistrējaties Charlie works aģentūrā kā darbinieks, mēs apstrādājam šādus datus:

 • Vārds un adrese 
 • Kontaktinformācija
 • Dzimšanas datums un vecums
 • Dzimums
 • CV, ieskaitot apmācību un darba pieredzies informāciju, atsauces un pases fotoattēlu (brīvprātīgi)

Darba piemeklēšanas procesā mēs varam kopīgot jūsu CV datus ar potenciālajiem klientiem.

Kad sākat strādāt uzņēmumā Charlie works, mēs apstrādājam arī šādus datus:

 • Sociālās apdrošināšanas numurs (BSN 
 • Tautība
 • Personu apliecinošs dokuments
 • Darba atļauja
 • Algas administrēšanai nepieciešamā informācija, piemēram, bankas konta numurs
 • Informācija par darba kavēšanu

Šī informācija mums ir nepieciešama, lai pārbaudītu jūsu identitāti un varētu vēlāk samaksāt algu.

Ikviens laiku pa laikam saslimst. Slimības gadījumā mēs apstrādājam šādus datus:

 • Ja jūs slimības laikā uzturaties citā adresē, mēs reģistrēsim tās adreses tālruņa numuru, kurā jūs atveseļojaties
 • Paredzamais darbā neierašanās ilgums 
 • Informācija par darbnespēju, ja tā ir tieši saistīta ar nelaimes gadījumu darbā
 • Informācija par neierašanos darbā, ja to izraisījis satiksmes negadījums

Mēs nereģistrējam un neapstrādājam datus, kas saistīti ar darbā neierašanos raksturu un iemeslu. Turklāt mēs savā sistēmā nereģistrējam un neapstrādājam līgumus, kurus parakstījuši ārsti vai terapeiti.

Darījumu partneri 

Charlie works apstrādā vairākus līguma izpildē iesaistīto personas datus. Tas ļauj sniegt informāciju par mūsu pakalpojumiem. Šim pakalpojumam mēs apstrādājam šādus mūsu partneru personas datus: vārds un kontaktinformācijs.

Mārketings 

Pirms mūsu mārketinga nodaļa jūsu datus iekļaus adresātu sarakstos, Charlie works lūgs jūsu piekrišanu. Izmantojot šo iespēju, mēs uzskatīsim, ka jūsu reģistrācija ir brīvprātīga un pareiza. Jūs varat anulēt abonementu jebkurā laikā, nospiežot uz atcelšanas saites saņemtajos informatīvajos ziņojumos.

Datu glabāšanas periodi 

Charlie works uzglabā personas datus atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām. Paskaidrojums ir sniegts zemāk.

Ja pārtrauksiet sadarbību ar Charlie works, mēs izdzēsīsim jūsu personisko informāciju ne vēlāk kā 2 gadus pēc pēdējās darba dienas. Tas ietver jūsu kontaktinformāciju.

 • Mēs glabājam administratīvos dokumentus ne ilgāk kā 7 gadus. Tie ir tādi dokumenti kā algu uzskaite, pagaidu darba līgumi un attiecīgā gadījumā pensiju saistības. To sauc par fiskālās saglabāšanas pienākumu.
 • Pieprasījumi par algas nodokļa atlaidi, vārds un adrese, valsts apdrošināšanas numurs, dzimšanas datums un kopijas, kas vajadzīgas identitātes pārbaudei, tiek glabāti vismaz 5 gadus. To aprēķina no tā kalendārā gada beigām, kurā tika pārtrauktas darba attiecības.
 • Sūdzību vai pretenziju gadījumā mēs saglabājam nepieciešamo informāciju tikai līdz galīgajam izlīgumam vai līdz pretenzijas termiņa beigām. 

Tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi

Mūsu darbinieki rūpīgi apstrādā mums uzticēto informāciju. Uz viņiem attiecas konfidencialitātes klauzula un uzņēmuma IT drošības politika. Turklāt tikai pilnvaroti darbinieki var skatīt un apstrādāt jūsu datus, ja viņiem šie dati ir nepieciešami, pildot savus pienākumus.

Tehniskie jautājumi 

Charlie works ir veicis atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nozaudēšanu vai nelikumīgu apstrādi.

Personas datu maiņa, pārbaude un dzēšana

Jums ir tiesības apskatīt datus, kas ir pieejami pēc jūsu reģistrācijas Charlie works aģentūrā. 

Jums kā datu subjektam ir tiesības skatīt, labot, papildināt un dzēst savus personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Noteiktu datu uzglabāšanas ilgumu var izlasīt zem virsraksta ''Datu glabāšanas periodi''.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu, sazinieties ar mums pa e-pastu legal@charlieworks.eu.

Izmaiņas Paziņojumā par privātumu 

Privātuma noteikumi var tikt mainīti, kas var mainīt mūsu privātuma politiku. Līdz ar to Charlie works patur tiesības koriģēt šo Paziņojumu par privātumu. Par visām izmaiņām tiks paziņots šajā lapā. Tāpēc Charlie works iesaka visām ieinteresētajām pusēm regulāri apmeklēt šo lapu, lai pārbaudītu, vai ir veiktas izmaiņas.

Pašreizējais Paziņojums par privātumu tika atjaunināts 16.12.2019.