In dit privacy statement wordt beschreven hoe Charlie Works de persoonsgegevens van haar “betrokkene” medewerkers, uitzendkrachten, kandidaten, relaties en bezoekers van de website behandeld.

 

Kandidaten en Uitzendkrachten

Charlie Works is een uitzender en detacheerder en verwerkt daarbij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Wij als arbeidsbemiddelaar verbinden onze kandidaten en flexkrachten met onze relaties en hebben hier in onze rol noodzakelijkerwijs persoonsgegevens voor nodig. 

Bij inschrijving als kandidaat bij Charlie Works verwerken wij de volgende gegevens: NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum, leeftijd, geslacht, curriculum vitae met opleidingen en werkervaring, referenties en pasfoto (op vrijwillige basis). Ter bevordering van de arbeidsbemiddeling kunnen wij uw curriculum vitae delen met potentiële opdrachtgevers.

Indien u in dienst treedt bij Charlie Works verwerken wij daarnaast de volgende gegevens: BSN, nationaliteit, ID bewijs, werkvergunning, gegevens inzake salarisadministratie, gegevens inzake verzuimadministratie.

 

Zakelijke relaties

Charlie Works verwerkt een aantal persoonsgegevens van betrokkenen voor de uitvoer van de opdrachtovereenkomst. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt informatie te verstrekken omtrent onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze relaties: naam en contactgegevens.

 

Marketing

Charlie Works zal u middels een zogeheten opt-in toestemming vragen voordat uw gegevens worden gebruikt voor onze emaillijsten door onze Marketing afdeling. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid zullen wij uw aanmelding als vrijwillig en correct beschouwen. Uitschrijven is op ieder moment mogelijk middels de optie in de nieuwsbrief.

 

Website / Cookieverklaring

Charlie Works maakt op deze website, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van bewaren varieert per cookie).

Soorten cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, bedoeld om de website goed te laten werken en te analyseren. Voor het gebruik van dit type cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.

De informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen, zie de privacyverklaring op deze website.

Doelen van de cookies

De cookies helpen ons om:

De website te laten werken zoals u dat verwacht;
Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in;
Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt;
Onze website steeds beter te maken voor u;


Daarnaast gebruiken wij cookies om statistieken te verzamelen over:
IP adres en land locatie;
Browser informatie (inclusief browser type, instellingen en taal);
Operating systeem;
Datum en tijd waarop en hoe lang u de website bezocht;
Het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website;
Informatie over website gebruik, inclusief de paden die u heeft genomen als u van pagina naar pagina navigeert (de zogenaamde "click stream");
Informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de website;
De (geo)locatie waar u zich bevindt;
Of bezoekers onze website al eerder bezocht hebben;
Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het solliciteren, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.

Als de instellingen van uw browser, die u gebruikt om deze website te bekijken, het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.

Details over de cookies 

Wij gebruiken cookies van derde partijen namelijk:

(a) Digiself
Dit is een dienst van het Nederlandse bedrijf Digivotion. Digiself is de software die gebruikt wordt om de website te beheren. Digiself maakt gebruik van cookies voor de werking van de website en de webserver.

Cookienaam: PHPSESSID. Dit cookie helpt met het identificeren van iedere browser sessie op de server zodat de bezoeker niet onderbroken wordt tijdens zijn reis door de website. Tevens voor het bewaren van de inlogstatus in Digiself. Bewaartermijn : tot de browser wordt gesloten.

Cookienaam: cookieNotification, bewaartijd is 30 dagen voor Accepteren en 7 dagen voor wegklikken zonder accepteren.

Digiself kan onder strikte voorwaarden en alleen met uw toestemming data met derden delen. Zie onze privacyverklaring op deze website.

(b) Google Analytics
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in de cookies zijn anoniem en bevatten geen Persoonsgegevens. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Charlie Works en onze website verder te optimaliseren.  De cookies komt van Google en worden maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, of
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een voorbeeld te bekijken.

Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Op onze website maken wij gebruik van IP-anonimisering, zodat jouw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere EER verdragsstaten wordt verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas daar verkort.

(c) Google Maps
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. We tonen informatie op kaarten van Google Maps, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een vestiging. De cookie komt van Google en wordt 1 jaar bewaard.

(d) Google AdWords - Google Dynamics Remarketing
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

(e) Google Tag manager
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De cookie meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics (anoniem). De cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

(f) Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacy statement & Cookieverklaring geldt alleen voor deze website en wij raden je aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij.

Cookies verwijderen / uitschakelen
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Elke browser is anders, dus we raden u aan de helpfunctie te lezen om erachter te komen hoe u cookie instellingen kunt aanpassen. Voor meer informatie over cookies kunt u de websites www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bezoeken.
Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal of helemaal niet functioneren als u cookies weigert.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond 

Wijzigingen cookieverklaring
De cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Charlie Works met cookies omgaat.

 

Bewaartermijnen

Charlie Works bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de op ons van toepassing zijnde wetten en reglementen.

 

Beveiliging Technische en organisatorische maatregelen

Medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons worden toevertrouwt. Zij zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsbeding en bedrijf policy inzake IT veiligheid. Daarbij mogen alleen geautoriseerde medewerkers je gegevens inzien en verwerken indien zij die gegevens nodig hebben in de uitoefening van hun functie.

Technisch

Charlie Works heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.\

 

Wijziging, inzage en verwijdering van persoonsgegevens


De betrokkene heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.
Indien de betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Charlie Works bereiken op legal@vkve.nl.

 

Wijzigingen in het Privacy statement

De regelgeving omtrent privacy is onderhevig aan verandering waardoor ons privacy beleid mogelijk veranderd. Charlie Works behoudt zich dan ook het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Charlie Works adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 19-09-2019.