Polityka Prywatnosci

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez kandydatów w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Charlie Works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku. Dokument powstał w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Danych Osobowych w procesie rekrutacji jest Charlie Works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu:
+48 773000232. Bezpośredni kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@charlieworks.eu

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6.1.b RODO).

a. W przypadku przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, zgłoszenie takie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w danym procesie rekrutacyjnym. Przy aplikacji na konkretne stanowisko pracy mają Państwo możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych tj. Administrator Danych będzie mógł kierować do Państwa również inne oferty pracy niż ta, na którą Państwo zaaplikowali. Dane osobowe dla tych rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku niepodjęcia zatrudnienia, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do momentu wycofania udzielonej zgody.

b. W przypadku aplikowania za pośrednictwem formularza otwartej rejestracji, zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oznaczona będzie jako wymagana. Odebranie takiej zgody pozwoli Administratorowi Danych kierować do Państwa różne oferty pracy. W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Państwa dane mogą być ujawniane również naszym podwykonawcom jednak wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności: podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną i serwis IT.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wyrażenia zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.