Polityka Prywatności

Charlie works uważa, że Twoje prawo do prywatności jest bardzo ważne. Codziennie przetwarzamy duże ilości danych osobowych. Szanujemy prywatność zaangażowanych w to osób.

Niniejsze oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje, w jaki sposób traktujemy dane osobowe pracowników stałych, pracowników tymczasowych, kandydatów do pracy, partnerów i osób odwiedzających naszą stronę.

Kandydaci i pracownicy tymczasowi

Charlie works to agencja zajmująca się zatrudnianiem i oddelegowaniem do pracy, która przetwarza dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej. Jako pośrednik do spraw zatrudnienia łączymy naszych kandydatów i pracowników elastycznych z naszymi klientami. W celu prawidłowego wykonywania naszej pracy potrzebujemy danych osobowych.

Jeśli zarejestrujesz się w Charlie works jako pracownik, będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Imię i nazwisko oraz adres 
 • Dane kontaktowe
 • Data urodzenia i wiek
 • Płeć
 • CV obejmujące wszelkie szkolenia, doświadczenie zawodowe, referencje i zdjęcie paszportowe (jest to dobrowolne)

Aby zorganizować dla Ciebie miejsce pracy, możemy udostępniać dane zawarte w Twoim CV potencjalnym klientom.

Kiedy zaczynasz pracę w Charlie works, przetwarzamy również następujące dane:

 • Numer ubezpieczenia społecznego (BSN) 
 • Narodowość
 • Dowód tożsamości
 • Pozwolenie na pracę
 • Dane administracyjne niezbędne do prowadzenia listy płac, takie jak numer konta bankowego
 • Szczegóły dotyczące absencji

Potrzebujemy tych informacji, aby sprawdzić Twoją tożsamość, a później móc Ci wypłacać wynagrodzenie.

Od czasu do czasu każdy może zachorować. W przypadku choroby przetwarzamy następujące dane:

 • Jeśli w trakcie choroby przebywasz pod innym adresem, zarejestrujemy numer telefonu adresu, pod którym odbywasz rekonwalescencję
 • Spodziewany czas trwania Twojej nieobecności 
 • Informacje dotyczące niezdolności do pracy, jeżeli jest ona bezpośrednio związana z wypadkiem przemysłowym
 • Szczegóły dotyczące nieobecności, jeżeli jest ona spowodowana wypadkiem drogowym

Nie rejestrujemy i nie przetwarzamy danych związanych z naturą i przyczyną nieobecności. Ponadto w naszym systemie nie rejestrujemy ani nie przetwarzamy uzgodnień poczynionych z lekarzami lub terapeutami.

Partnerzy biznesowi 

Charlie works verwerkt een aantal persoonsgegevens van betrokkenen voor de uitvoer van de opdrachtovereenkomst. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt informatie te verstrekken omtrent onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze relaties: naam en contactgegevens.

Marketing 

Zanim Twoje dane zostaną zawarte przez nasz dział marketingowy w listach mailingowych, Charlie works poprosi o Twoją zgodę na to, czyli o tak zwane "opt-in". Gdy ta opcja zostanie użyta, uznamy Twoją rejestrację za dobrowolną i poprawną. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze.

Okresy przechowywania danych 

Charlie works przechowuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi nas przepisami i regulacjami. Wyjaśnimy to poniżej.

Jeśli przestaniesz pracować dla Charlie works, usuniemy Twoje dane osobowe nie później niż 2 lata po ostatnim dniu roboczym. Obejmuje to Twoje dane kontaktowe. Istnieją od tego pewne wyjątki:

 • Dokumenty administracyjne przechowujemy przez okres maksymalnie 7 lat. Są to dokumenty związane z administracją płac, umowy o pracę tymczasową oraz, w stosownych przypadkach, zobowiązania emerytalne. Jest to związane z obowiązkiem przechowywanie dokumentów podatkowych.
 • Wnioski o ulgę podatkową od wynagrodzeń, imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, data urodzenia oraz kopie dokumentów wymagane do weryfikacji tożsamości są przechowywane przez co najmniej 5 lat. Jest to liczone od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany.
 • W przypadku reklamacji lub roszczeń przechowujemy niezbędne informacje tylko do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia lub do wygaśnięcia roszczenia. 

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Nasi pracownicy traktują powierzone nam informacje z pełną troską. Są oni związani klauzulą poufności i polityką firmy w zakresie bezpieczeństwa IT. Ponadto, dane mogą przeglądać i przetwarzać wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, jeśli potrzebują tych danych do wykonywania swoich obowiązków.

Sprawy techniczne 

Charlie works podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub przetwarzaniem niezgodnym z prawem.

Zmiana, kontrola i usuwanie danych osobowych

Po dokonaniu rejestracji, jeśli pracujesz dla Charlie works lub jeśli pracowałeś dla Charlie works, masz prawo zobaczyć, które Twoje dane posiadamy. 

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do przeglądania, poprawiania, uzupełniania i usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Pod nagłówkiem "okresy przechowywania danych" możesz sprawdzić, jak długo przechowujemy określone dane.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem legal@charlieworks.eu.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności 

Przepisy dotyczące prywatności mogą ulec zmianie, co może się wiązać ze zmianami w naszej polityce prywatności. W związku z tym Charlie works zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Każda zmiana zostanie ogłoszona na tej stronie. W związku z tym Charlie works zaleca wszystkim osobom zainteresowanym regularne odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany.

Obecne oświadczenie o Ochronie Prywatności było ostatnio zaktualizowane w dniu 16-12-2019.