Privacy Statement

Charlie works hecht grote waarde aan jouw recht op privacy. Dagelijks verwerken we grote hoeveelheden persoonlijke data. We respecteren de privacy van de betrokkenen

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe wij de persoonsgegevens behandelen van medewerkers, uitzendkrachten, kandidaten, relaties en bezoekers van de website.

Kandidaten en Uitzendkrachten

Charlie works is een uitzender en detacheerder en verwerkt daarbij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Wij als arbeidsbemiddelaar verbinden onze kandidaten en flexkrachten met onze relaties. Om ons werk (goed) uit te kunnen voeren, hebben we persoonsgegevens nodig.

Als jij je inschrijft bij Charlie works als medewerker, verwerken wij de volgende gegevens:

Ter bevordering van de arbeidsbemiddeling kunnen wij jouw cv-gegevens delen met potentiële opdrachtgevers.

Als je in dienst treedt bij Charlie works verwerken wij daarnaast de volgende gegevens:

Deze gegevens hebben wij nodig om jouw identiteit te checken en om op een later moment je salaris uit te kunnen keren.

Iedereen kan wel eens ziek worden. Als dat het geval is, verwerken wij de volgende gegevens:

De aard en oorzaak van het verzuim noteren en verwerken wij niet. Daarnaast komen afspraken met artsen of therapeuten niet in ons systeem en deze worden niet verwerkt.

Zakelijke relaties 

Charlie works verwerkt een aantal persoonsgegevens van betrokkenen voor de uitvoer van de opdrachtovereenkomst. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt informatie te verstrekken omtrent onze dienstverlening. Voor deze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van onze relaties: naam en contactgegevens.

Marketing 

Charlie works zal middels een zogeheten opt-in jouw toestemming vragen voordat jouw gegevens worden gebruikt door onze marketingafdeling voor onze e-maillijsten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, zullen wij jouw aanmelding als vrijwillig en correct beschouwen. Uitschrijven is op ieder moment mogelijk middels de afmeld optie in de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen 

Charlie works bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de op ons van toepassing zijnde wetten en reglementen. Hieronder lichten we het graag toe.

Als je stopt om voor Charlie te werken, verwijderen wij uiterlijk 2 jaar na jouw laatste werkdag jouw persoonsgegevens. Dit zijn onder andere jouw contactgegevens. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals:

Beveiliging Technische en organisatorische maatregelen

Medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons worden toevertrouwt. Zij zijn dan ook gebonden aan een geheimhoudingsbeding en bedrijfspolicy inzake IT-veiligheid. Daarbij mogen alleen geautoriseerde medewerkers je gegevens inzien en verwerken indien zij die gegevens nodig hebben in de uitoefening van hun functie.

Technisch 

Charlie works heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van betrokkenen te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijziging, inzage en verwijdering van persoonsgegevens

Na jouw inschrijving, als je werkt voor Charlie works of gewerkt hebt voor Charlie works, heb je recht om te zien welke gegevens beschikbaar zijn. 

Jij hebt als betrokkene het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van jouw persoonsgegevens, overeenkomend met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Onder het kopje ‘bewaartermijnen’ zie je hoelang wij bepaalde gegevens bewaren.

Als jij gebruik wilt maken van deze rechten of als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via: legal@charlieworks.eu.

Wijzigingen in het Privacy Statement 

De regelgeving omtrent privacy is onderhevig aan verandering waardoor ons privacy beleid mogelijk verandert. Charlie works behoudt zich dan ook het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Charlie works adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 16-12-2019.