Odvolanie

Navštívením našej webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Webová stránka Charlie works bola navrhnutá a zostavená s maximálnou starostlivosťou. Avšak sa môžu vyskytnúť prípady, kedy stránka môže obsahovať nesprávne a/alebo neúplné informácie. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že webová stránka nemusí fungovať tak, ako by mala. Charlie works a jej zamestnanci nezodpovedajú za nesprávne a/alebo neúplné informácie na webovej stránke ani za akékoľvek vírusy a/alebo softvér ktorý môže spôsobiť škody na webových stránkach, ani za škodlivé použitie alebo (ne)prístupnosť webovej stránky.

Charlie works si vyhradzuje právo na zmenu textov, pridanie (grafických) prvkov alebo vykonanie iných zmien na webe. Robíme tak preto, aby sme zlepšili a udržiavali kvalitu a zároveň sa uistili, že informácie zverejnené na stránke sú aktuálne. Akékoľvek zmeny, nadobudnú účinnosť okamžite po zverejnení na tejto webovej stránke.

Návšteva a používanie našej webovej stránky sa riadi výlučne podľa Holandského práva. Akékoľvek spory z toho vyplývajúce, sa predložia príslušnému súdu v Holandsku.

Obsah tejto webovej stránky, ako napríklad texty, obrázky, fotografie, videá, tlačidlá, logá, grafické prvky a softvér, je vlastníctvom Charlie works alebo ich poskytovateľov licencií a je chránený podľa holandského a medzinárodného autorského práva. Zloženie, obsah a štruktúra našich stránok sú chránené autorským právom. Obsah tejto stránky sa nesmie akýmkoľvek spôsobom reprodukovať a/alebo zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia.

V tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti, Charlie works tiež zahŕňa, pokiaľ je to možné, (právnické) osoby, pre ktoré je táto webová stránka určená.

Ak sa na našej stránke vyskytnú problémy, radi by sme vás poprosili aby ste nás čo najskôr o tom informovali. Vynasnažíme sa situáciu čo najskôr vyriešiť. Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa používania tejto webovej stránky, prosím zasielajte na adresu support@charlieworks.eu.