Odvolanie

Navštívením našej webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Webová stránka Charlie works bola navrhnutá a zostavená s maximálnou starostlivosťou. Avšak sa môžu vyskytnúť prípady, kedy stránka môže obsahovať nesprávne a/alebo neúplné informácie. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že webová stránka nemusí fungovať tak, ako by mala. Charlie works a jej zamestnanci nezodpovedajú za nesprávne a/alebo neúplné informácie na webovej stránke ani za akékoľvek vírusy a/alebo softvér ktorý môže spôsobiť škody na webových stránkach, ani za škodlivé použitie alebo (ne)prístupnosť webovej stránky.

Charlie works behoudt zich het recht teksten te wijzigen, (grafische) elementen toe te voegen of andere aanpassingen te maken in de website. Dit doen we om de kwaliteit te verbeteren, hoog te houden en actueel te maken. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Návšteva a používanie našej webovej stránky sa riadi výlučne podľa Holandského práva. Akékoľvek spory z toho vyplývajúce, sa predložia príslušnému súdu v Holandsku.

Obsah tejto webovej stránky, ako napríklad texty, obrázky, fotografie, videá, tlačidlá, logá, grafické prvky a softvér, je vlastníctvom Charlie works alebo ich poskytovateľov licencií a je chránený podľa holandského a medzinárodného autorského práva. Zloženie, obsah a štruktúra našich stránok sú chránené autorským právom. Obsah tejto stránky sa nesmie akýmkoľvek spôsobom reprodukovať a/alebo zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia.

V tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti, Charlie works tiež zahŕňa, pokiaľ je to možné, (právnické) osoby, pre ktoré je táto webová stránka určená.

Ak sa na našej stránke vyskytnú problémy, radi by sme vás poprosili aby ste nás čo najskôr o tom informovali. Vynasnažíme sa situáciu čo najskôr vyriešiť. Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa používania tejto webovej stránky, prosím zasielajte na adresu support@charlieworks.eu.