Charlie works je európska agentúra na sprostredkovanie práce s vášňou pre prácu. Charlie works sa snaží spájať motivovaných zamestnancov s klientmi, a tiež sa snažiť nájsť pre klientov tie správne riešenia. Naším cieľom je, aby bola práca pre každého jednoduchšia a zábavnejšia.

Don’t worry be happy, we’ve got you.

Ako pracujeme

Máme silného tímového ducha a veríme v spoločné úsilie pri dosahovaní tejto úlohy. Pomáhame klientom dosiahnuť bezchybný pracovný proces. Robíme to ponúkaním ďalšej pracovnej kapacity a navrhovaním vylepšenia procesov. Okrem toho poskytujeme rady a trvalú podporu, aby bola naša spolupráca naozaj dokonalá. Pôsobíme v rôznych odvetviach, napríklad v logistike, poľnohospodárstve a potravinárstve. Avšak ako kreatívny hráč v sektore dočasného zamestnania sme dostatočne flexibilní na to, aby sme ponúkli personálne riešenie aj v iných sektoroch.

Veríme, že mať prácu prispieva k šťastiu človeka. Preto chceme umiestniť našich kvalifikovaných a motivovaných tímových hráčov do správnych spoločností. Pomáhame im tiež mimo pracoviska a podporujeme našich zamestnancov, ako je to len možné.

Čo ponúkame

Charlie works ponúka rôzne formy spolupráce. Po prvé, špecializujeme sa na dočasné zamestnanie. Pomáhame klientom, ktorí (nečakane) hľadajú personál. Hľadáme motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa hodia do spoločnosti. Ide o flexibilné riešenie, ktoré klientovi ponúka veľa pohodlia, pretože sa postaráme o celý proces plánovania a miezd.

Charlie works inhouse je forma spolupráce, pri ktorej zamestnávame personál z lokality klienta. Ponúkame riešenia šité na mieru a naše služby sa snažíme poskytovať čo najefektívnejšie s čo najnižšími nákladmi a vysokou návratnosťou. Spoločne hľadáme optimálne prepojenie medzi personálom a pracovnou náplňou.

Projektovým servisom preberáme od zákazníka kompletný (časť) procesu. Na projekte pracujeme ako samostatný dodávateľ. Baliace a prebaľovacie činnosti vykonáva pod naším vedením a dohľadom náš vlastný tím.

Charlie pracuje na území celej Európy

Snažíme sa byť najvýznamnejším partnerom v oblasti riešení zamestnanosti v Európe a určite sa uberáme správnym smerom. Realizujeme nábor zamestnancov z celej Európy z našich kancelárií v Holandsku, Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku a pracovníkov zamestnávame v Holandsku a v Poľsku. Ako centrálna organizácia združujeme všetkých do jedného tímu a podporujeme všetkých našich zamestnancov a klientov v ich práci.

Personálne zabezpečenie pozícií

Zo všetkých našich pobočiek, práve v Poľsku máme špeciálnu pobočku, ktorá sa zaoberá náborom a výberom vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Charlie sa zameriava na talenty s odborným (BTEC), stredným a vysokoškolským vzdelaním. Nájsť dobrého zamestnanca je náročná úloha, ktorá zamestnávateľovi zaberá naozaj veľa času. Rozsiahly proces od náboru a výberu až po prijímacie pohovory a zamietnutia preberáme na naše plecia. Veríme, že je dôležité získať dobrý pocit z našich zamestnancov a klientov, aby sme prispeli k vzájomnej súhre. Preto venujeme dostatok času na to, aby sme identifikovali, čo robí šťastnými obe strany.

Charlie inovuje

Svet sa rýchlo mení a preto sme stále v pohybe. Naši špecialisti neustále pracujú na nových konceptoch. Neustále hľadáme príležitosti na rozšírenie našej siete a testujeme inovatívne technológie. Zameriavame sa na jeden cieľ: uľahčiť hľadanie práce a zamestnancov.

Kariéra @ Charlie works

Spoločnosť Charlie je osobná, inovatívna, spoľahlivá, schopná, flexibilná a zábavná. Naše základné hodnoty určujú našu firemnú kultúru. Usmievame sa na našich zákazníkov, našich brigádnikov aj na seba navzájom. Ste pracovitý človek, ktorý sa chce zamestnať a prispieť k rozvoju Charlie? Pozrite si naše aktuálne voľné pracovné pozície tu!

Ako pracujeme

Máme silného tímového ducha a veríme v spoločné úsilie pri dosahovaní tejto úlohy. Pomáhame klientom dosiahnuť bezchybný pracovný proces. Robíme to ponúkaním ďalšej pracovnej kapacity a navrhovaním vylepšenia procesov. Okrem toho poskytujeme rady a trvalú podporu, aby bola naša spolupráca naozaj dokonalá. Pôsobíme v rôznych odvetviach, napríklad v logistike, poľnohospodárstve a potravinárstve. Avšak ako kreatívny hráč v sektore dočasného zamestnania sme dostatočne flexibilní na to, aby sme ponúkli personálne riešenie aj v iných sektoroch.

Veríme, že mať prácu prispieva k šťastiu človeka. Preto chceme umiestniť našich kvalifikovaných a motivovaných tímových hráčov do správnych spoločností. Pomáhame im tiež mimo pracoviska a podporujeme našich zamestnancov, ako je to len možné.

Charlie works over ons about us Hoe wij werken How we work
watwijbieden-m

Čo ponúkame

Charlie works ponúka rôzne formy spolupráce. Po prvé, špecializujeme sa na dočasné zamestnanie. Pomáhame klientom, ktorí (nečakane) hľadajú personál. Hľadáme motivovaných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa hodia do spoločnosti. Ide o flexibilné riešenie, ktoré klientovi ponúka veľa pohodlia, pretože sa postaráme o celý proces plánovania a miezd.

Charlie works inhouse je forma spolupráce, pri ktorej zamestnávame personál z lokality klienta. Ponúkame riešenia šité na mieru a naše služby sa snažíme poskytovať čo najefektívnejšie s čo najnižšími nákladmi a vysokou návratnosťou. Spoločne hľadáme optimálne prepojenie medzi personálom a pracovnou náplňou.

Projektovým servisom preberáme od zákazníka kompletný (časť) procesu. Na projekte pracujeme ako samostatný dodávateľ. Baliace a prebaľovacie činnosti vykonáva pod naším vedením a dohľadom náš vlastný tím.

Charlie works over ons about us Charlie works in heel Europa

Charlie pracuje na území celej Európy

Snažíme sa byť najvýznamnejším partnerom v oblasti riešení zamestnanosti v Európe a určite sa uberáme správnym smerom. Realizujeme nábor zamestnancov z celej Európy z našich kancelárií v Holandsku, Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku a pracovníkov zamestnávame v Holandsku a v Poľsku. Ako centrálna organizácia združujeme všetkých do jedného tímu a podporujeme všetkých našich zamestnancov a klientov v ich práci.

Personálne zabezpečenie pozícií

Zo všetkých našich pobočiek, práve v Poľsku máme špeciálnu pobočku, ktorá sa zaoberá náborom a výberom vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Charlie sa zameriava na talenty s odborným (BTEC), stredným a vysokoškolským vzdelaním. Nájsť dobrého zamestnanca je náročná úloha, ktorá zamestnávateľovi zaberá naozaj veľa času. Rozsiahly proces od náboru a výberu až po prijímacie pohovory a zamietnutia preberáme na naše plecia. Veríme, že je dôležité získať dobrý pocit z našich zamestnancov a klientov, aby sme prispeli k vzájomnej súhre. Preto venujeme dostatok času na to, aby sme identifikovali, čo robí šťastnými obe strany.

Staffing Over ons about us Charlie works
Charlie works over ons about us Charlie innoveert innovates

Charlie inovuje

Svet sa rýchlo mení a preto sme stále v pohybe. Naši špecialisti neustále pracujú na nových konceptoch. Neustále hľadáme príležitosti na rozšírenie našej siete a testujeme inovatívne technológie. Zameriavame sa na jeden cieľ: uľahčiť hľadanie práce a zamestnancov.

Careers @ Charlie works

Spoločnosť Charlie je osobná, inovatívna, spoľahlivá, schopná, flexibilná a zábavná. Naše základné hodnoty určujú našu firemnú kultúru. Usmievame sa na našich zákazníkov, našich brigádnikov aj na seba navzájom. Ste pracovitý človek, ktorý sa chce zamestnať a prispieť k rozvoju Charlie? Pozrite si naše aktuálne voľné pracovné pozície tu!

Charlie works over ons about us Careers @ Charlie works

Dojem z práce v Charlie works

Play Video

Základné hodnoty

Spoľahlivý

Group 595
Kompetentný
Osobný
Flexibilný
Inovatívny

Zábavný

Hrdý sponzor Holandského
zväzu hádzanej!

Charlie works over ons about us Trots sponsor van het Nederlands Handbal Verbond! Handbal

Zoznámte sa s naším riadiacim tímom

Richard van der Helm Charlie works Directeur CEO Eigenaar Chief Executive Officer Management Team MT

Richard van der Helm

Richard by sám seba označil ako zanieteného idiota, ktorý podáva špičkové výkony v dohodnutých medziach. Jeho silnou stránkou je flexibilita, porozumenie obsahu a nadväzovanie kontaktov. „Veci by sa nemali zbytočne komplikovať.“ Nemá rád neosobný prístup, a preto si vždy nájde miesto pre utrúsenie uštipačnej poznámky.
Derk Beetsma Charlie works Management Team MT Sales CEO Chief Executive Officer Directeur

Derk Beetsma

Derkovým heslom je poučiť sa z chýb, ktoré človek urobí. Činy sú viac ako slová. Vždy sa uistí, aby boli okamžite podniknuté kroky, je vždy pripravený dosiahnuť úspech pre zákazníkov a v jeho slovníku nie je slovo „nemožné“. „Chyby sa môžu stať, ale nie dvakrát tá istá.“ Derk sám seba považuje za otvorenú knihu. Je len málo vecí, ktoré o ňom jeho kolegovia nevedia.
Flavia van As Charlie works Management Team MT Operations COO Chief Operating Officer

Flavia van As

Flavia už roky pracuje v oblasti dočasného zamestnania, čo znamená, že pozícia COO je pre ňu ideálna. Sektor sa neustále mení a Flavia ako profesionálka na to reaguje neustálym zlepšovaním. „Nehovorím iba o procesoch, ale aj o ľuďoch, ktorí sa chcú naďalej rozvíjať.“ Flavia si dokáže vyhrnúť rukávy, ak sa to od nej vyžaduje. Presadzuje zásadu: menej hovoriť, viac konať.
Remco van den Heuvel Charlie works Management Team MT Finance Director CFO Chief Financial Officer

Remco van den Heuvel

Remco robí všetko načas a dáva prednosť bezpečnosti nad všetkým ostatným. A to je skvelá vec. Niekedy musia byť dôležité rozhodnutia urobené v krátkom čase a práve on poskytuje správne a úplné informácie pre tieto rozhodnutia. Jeho práca je hektická a niekedy ako horská dráha, ale to je to, čo sa mu na nej páči. „Keby som celý deň strávil čítaním novín, nebol by som asi šťastný.“

Annette Rupp HR Management Team MT Charlie works

Annette van der Heijden

Annette je profesionálkou vo svojom odbore. So svojimi skúsenosťami sa ochotne a poriadne chopí každého problému v HR a problémy rieši kreatívne. Vo svojej pozícii nadväzuje kontakty v rámci organizácie a môže ju kontaktovať naozaj každý. Annette vždy hovorí veci tak, ako sú. „Nemusí to byť síce vždy príjemné počuť, ale aspoň vieš, na čom si.“ Vždy si robí srandu a je známa svojimi vtipnými hláškami.
Christel van Rooijen Management Team MT Charlie works Marketing Manager

Christel van Rooijen

Christel má rada rýchlu komunikáciu a k veci a vytvára priestor pre nové, kreatívne nápady. Najradšej má krátke stretnutie, v rámci ktorých môže presadiť svoje riešenia. Nemá rada znečistené (digitálne) pracovné prostredie. Preto používa a kombinuje programy a nástroje, aby zabránila premene poriadku na chaos. V dnešnej hektickej dobe jej motto znie: „Ak veci nejdú tak, ako by mali, malo by sa to robiť tak, ako to ide.“

Certifikáty

over ons about us charlie works certificaten certificates logo NEN 4400-1
Sme držiteľmi certifikátu NEN 4400-1 čiže naši klienti si môžu byť istí tým, že budú oslobodení od dodatočných daní v rámci zákona o zodpovednosti za škodu.
VCU dekra gecertificeerd certificaten veiligheid
Certifikácia VCU kontroluje či so zamestnancami komunikujeme uspokojivým spôsobom čo sa týka systému pokynov na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.
over ons about us charlie works certificaten certificates logo SNF
Ubytovanie, ktoré ponúkame našim zamestnancom, samozrejme spĺňa všetky stanovené normy a požiadavky v oblasti bezpečnosti, hygieny a kvality. Úzko spolupracujeme s externými partnermi, aby sme zaručili kvalitu.